adwokat kartuzy kancelaria adwokacka adwokat rafał benkowski

Kancelaria Adwokacka Adwokat Kartuzy Rafał Benkowski

Adwokat Kartuzy Rafał Benkowski świadczy kompleksowe usługi prawne. Kancelaria świadczy pomoc prawną m.in. w zakresie prawa karnego, cywilnego, rodzinnego (z uwzględnieniem spraw o rozwód), a także handlowego, na rzecz osób prywatnych, przedsiębiorców oraz instytucji samorządowych, publicznych, organizacji pozarządowych. Ze szczególnym zainteresowaniem traktuje sprawy karne oraz dotyczące odszkodowań powypadkowych.

Adwokat Rafał Benkowski posiada bogatą wiedzę oraz doświadczenie z zakresu wielu dziedzin prawa. Kancelaria współpracuje z wieloma renomowanymi kancelariami prawnymi położonymi na terenie całego kraju.

Świadczone usługi przez adwokata Rafała Benkowskiego cechują się profesjonalizmem dzięki jego osobistemu zaangażowaniu, ambicji oraz wiedzy. Są  one ukierunkowane na przedstawienie, a następnie uzyskanie optymalnego, jak najlepszego rozwiązania dla jego Klientów.

Oferowane usługi, które cechuje dokładność, rzetelność oraz terminowość dostosowywane są do możliwości finansowych Klientów. W niektórych przypadkach Kancelaria udziela pomocy pro bono (od łac. pro bono publico = „dla dobra publicznego”).

Z uwagi na liczne obowiązki zawodowe, w celu umówienia spotkania, zachęcam do uprzedniego kontaktu telefonicznego (nr tel.: 512 231 803) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail: kancelaria@adwokatbenkowski.pl).

W sprawach karnych związanych z zatrzymaniem, proszę o kontakt pod numer telefonu 512 231 803 przez całą dobę. Z uwagi na specyfikę spraw karnych każda godzina może okazać się w tym przypadku wyjątkowo istotna.

Zapraszam do współpracy,

Adwokat Rafał Benkowski

Adwokat Kartuzy Rafał Benkowski

ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W trakcie studiów był aktywnym członkiem Studencko-Uniwersyteckiej Poradni Prawnej w Gdańsku. W tym miejscu sporządził wiele opinii prawnych w ramach pomocy pro bono. Adwokat Rafał Benkowski zdobywał ponadto doświadczenie w ramach praktyk, które odbył w Prokuraturze Rejonowej w Kartuzach. W trakcie swojej kariery zawodowej adwokat Rafał Benkowski współpracował z kancelariami adwokackimi oraz radców prawnych – najpierw jako prawnik, a następnie aplikant adwokacki.

Adwokat Rafał Benkowski ukończył aplikację adwokacką w Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku. Następnie złożył egzamin adwokacki z wynikiem pozytywnym.

Specjalizuje się w prawie karnym.

Pomoc prawna udzielana w tym zakresie obejmuje przede wszystkim obronę podejrzanych w toku dochodzenia lub śledztwa, jak również oskarżonych oraz obwinionych w toku postępowania sądowego. Adwokat Rafał Benkowski sporządza również pisma procesowe, w tym apelacje oraz zażalenia. Przygotowuje subsydiarne lub prywatne akty oskarżenia i popiera je przed sądem. Kancelaria reprezentuje osoby pokrzywdzone przestępstwem zarówno przed organami prowadzącymi postępowanie przygotowawcze, jak i przed sądem.

Na etapie postępowania wykonawczego zajmuje się m.in. sporządzaniem wniosków o odroczenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie oraz o udzielenie zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Ponadto adwokat Rafał Benkowski specjalizuje się w prawie cywilnym i rodzinnym.

Ze szczególnym uwzględnieniem traktuje sprawy dotyczące odszkodowań powypadkowych, a także związane z obsługą prawną przedsiębiorców. Zajmuje się także sprawami z zakresu prawa spadkowego, w tym o zachowek. Ponadto usługi świadczone przez adwokata Rafała Benkowskiego obejmują pomoc w sprawach z zakresu prawa rodzinnego. Dotyczy to przede wszystkim spraw o rozwód oraz postępowań w przedmiocie alimentów oraz władzy rodzicielskiej.

W powyższym zakresie adwokat Rafał Benkowski sporządza pozwy, w tym w sprawach o zapłatę. Ponadto przygotowuje opinie prawne, sporządza wezwania do zapłaty. Kancelaria udziela porad prawnych i reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych oraz w negocjacjach. Pomoc prawna obejmuje również sporządzanie umów oraz projektów ugód.

Adwokat Rafał Benkowski posługuje się biegle językiem angielskim zarówno w mowie i w piśmie.

Zasady współpracy w ramach usług świadczonych przez adwokata Rafała Benkowskiego

Kancelaria Kartuzy Adwokacka Rafał Benkowski każdorazowo stosuje przejrzyste i proste reguły ustalenia honorarium. Zależą one nie tylko od charakteru sprawy, ale także potrzebnego nakładu pracy. Przed przyjęciem sprawy Kancelaria Adwokacka adwokat Rafał Benkowski przedstawia Klientowi wyczerpującą i jasną informację o wszystkich kosztach finansowych związanych z jej prowadzenie. Wynagrodzenie jest płatne z góry w całości lub zaliczkowo, jednak nie mniej niż 50 % ustalonej z Klientem kwoty. Możliwe jest również ustalenie rozłożenia wynagrodzenia na raty.

Kancelaria Kartuzy Adwokacka adwokat Rafał Benkowski stosuje cztery podstawowe sposoby ustalania wynagrodzenia za świadczone usługi prawnicze:

 1.  Kwotowy – polegający na uzgodnieniu z Klientem przed przyjęciem sprawy określonej kwoty pieniężnej za świadczoną usługę.
 2.  Ryczałtowy – polegający na uzgodnieniu określonej sumy pieniężnej przysługującej Kancelarii w pewnych przedziałach czasowych, np. w tygodniowych, miesięcznych lub kwartalnych.
 3. Godzinowy – określany w sprawach, w których nie jest możliwym określenie na wstępie koniecznego nakładu pracy i czasu trwania sprawy.
 4. Premia za sukces (success fee) – w niektórych rodzajach spraw premia za wynik sprawy stanowi dodatkowy, aczkolwiek nie jedyny element wynagrodzenia. Kwota wynagrodzenia w tej sytuacji stanowi określony procent uzyskanego świadczenia pieniężnego.

W sprawach cywilnych, gospodarczych oraz pracowniczych istotne, aczkolwiek nie jedyne, znaczenie dla ustalania wynagrodzenia przysługującego Kancelarii za prowadzenie sprawy ma rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie z dnia 22 października 2015 r. Zgodnie z § 2 w/w rozporządzenia stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

 • do 500 zł – 120 zł,
 • > 500 do 1500 zł – 360 zł,
 • > 1500 zł do 5000 zł – 1200 zł,
 • > 5000 zł do 10 000 zł – 2400 zł,
 • > 10 000 zł do 50 000 zł – 4800 zł,
 • > 50 000 zł do 200 000 zł – 7200 zł,
 • powyżej 200 000 zł – 14 400 zł.

Do ustalonej przez Klienta z Kancelarią kwoty wynagrodzenia należy doliczyć aktualnie obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT), który obecnie wynosi 23 %.

Kancelaria Adwokacka Rafał Benkowski mieści się w Kartuzach przy ul. Kościuszki 12/24.

Oprócz spotkań w Kancelarii istnieje możliwość umówienia spotkania w innym miejscu. Informuję, że godziny otwarcia Kancelarii podane są orientacyjnie, z uwagi na liczne obowiązki zawodowe, w tym udział w rozprawach sądowych, adwokata Rafała Benkowskiego. Z tego też powodu proszę o uprzedni kontakt telefoniczny w celu umówienia spotkania.

Kancelaria Prawna Adwokat Kartuzy Gdańsk Gdynia Żukowo Sierakowice Kościerzyna Rozwody Porady Prawne Forum Opinie Rozwód Kartuzy Sprawy karne Sąd Rejonowy w Kartuzach Kancelaria Rozwodowa

 

Adwokat Kartuzy

Adwokat Kartuzy