Zasady współpracy w ramach prowadzenia sprawy przez adwokata Rafała Benkowskiego

Kancelaria Kartuzy Adwokacka Rafał Benkowski każdorazowo stara się stosować przejrzyste i proste reguły ustalenia honorarium, które zależne jest nie tylko od charakteru sprawy, ale także potrzebnego nakładu pracy. Przed przyjęciem sprawy Kancelaria Adwokacka adwokat Rafał Benkowski przedstawia Klientowi wyczerpującą i jasną informację o wszystkich kosztach finansowych związanych z jej prowadzenie. Wynagrodzenie jest płatne z góry w całości lub zaliczkowo, jednak nie mniej niż 50 % ustalonej z Klientem kwoty. Możliwe jest również ustalenie rozłożenia wynagrodzenia na raty.

Kancelaria Kartuzy Adwokacka adwokat Rafał Benkowski stosuje cztery podstawowe sposoby ustalania wynagrodzenia za świadczone usługi prawnicze:

 1.  Kwotowy – polegający na uzgodnieniu z Klientem przed przyjęciem sprawy określonej kwoty pieniężnej za świadczoną usługę.
 2.  Ryczałtowy – polegający na uzgodnieniu określonej sumy pieniężnej przysługującej Kancelarii w pewnych przedziałach czasowych, np. w tygodniowych, miesięcznych lub kwartalnych.
 3. Godzinowy – określany w sprawach, w których nie jest możliwym określenie na wstępie koniecznego nakładu pracy i czasu trwania sprawy.
 4. premia za sukces (success fee) – w niektórych rodzajach spraw premia za wynik sprawy stanowi dodatkowy, aczkolwiek nie jedyny element wynagrodzenia. Kwota wynagrodzenia w tej sytuacji stanowi określony procent uzyskanego świadczenia pieniężnego.

W sprawach cywilnych, gospodarczych oraz pracowniczych istotne, aczkolwiek nie jedyne, znaczenie dla ustalania wynagrodzenia przysługującego Kancelarii za prowadzenie sprawy ma rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie z dnia 22 października 2015 r. Zgodnie z § 2 w/w rozporządzenia stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

 • do 500 zł – 120 zł;
 • powyżej 500 zł do 1500 zł – 360 zł;
 • powyżej 1500 zł do 5000 zł – 1200 zł;
 • powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 2400 zł;
 • powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 4800 zł;
 • powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 7200 zł;
 • powyżej 200 000 zł – 14 400 zł.

Do ustalonej przez Klienta z Kancelarią kwoty wynagrodzenia należy doliczyć podatek od towarów i usług, który obecnie wynosi 23 %.